Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 39/2008

04.07.2008

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH NOBLE BANK S.A.
 

Zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. NR 183, poz. 1538) Zarząd Noble Bank S.A. informuje, że w dniu 4 lipca 2008r. otrzymał zawiadomienie od Pana Krzysztofa Rosińskiego oraz Pana Remigiusza Balińskiego, Członków Rady Nadzorczej Noble Bank S.A., o nabyciu przez osobę blisko z Nimi związaną w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy - Spółkę Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, następującej ilości akcji zwykłych na okaziciela Noble Bank S.A.:
- w dniu 26 czerwca 2008 r.: 11.500 akcji za kwotę 101.541,55 zł,
- w dniu 27 czerwca 2008 r.: 11.500 akcji za kwotę 99.335,39 zł,
- w dniu 30 czerwca 2008 r.: 25.000 akcji za kwotę 207.350,64 zł,
- w dniu 01 lipca 2008 r.: 5.000 akcji za kwotę 42.523,35 zł,
- w dniu 02 lipca 2008 r.: 6.000 akcji za kwotę 4.540,84 zł,
Nabycie nastąpiło w wyniku transakcji kupna na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (transakcja sesyjna, za pośrednictwem Domu Maklerskiego).
Jednocześnie emitent uzyskał informację, że łączna ilość akcji Noble Bank S.A. posiadanych przez Getin Holding S.A. wynosi 155.958.666