Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 44/2008

29.07.2008

ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA RAPORTU ZA II KWARTAŁ 2008 ROKU

Zgodnie z §100 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. nr 209 poz 1744) Zarząd Noble Bank S.A. informuje, że raport okresowy za II kwartał 2008 r., którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 4/2008 z dnia 18.01.2008r. na dzień 14 sierpnia 2008 r. zostanie opublikowany w dniu 11 sierpnia 2008 r.