Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 48/2008

04.08.2008

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY NOBLE BANK S.A.
 

Zgodnie z art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz.1539 z późn. zm.) Zarząd Noble Bank S.A. informuje, że jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 31 lipca 2008 r. był GETIN Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, który posiadał 155.958.666 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co uprawniało Go do 100% głosów na tym Zgromadzeniu oraz co stanowi 72,5 % ogólnej liczby głosów.