Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 50/2008

04.08.2008

ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA RAPORTU ZA II KWARTAŁ 2008 ROKU

Zgodnie z §100 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. nr 209 poz 1744) Zarząd Noble Bank S.A. informuje, że raport okresowy za II kwartał 2008 r., którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 49/2008 z dnia 04 sierpnia 2008 r. zostanie opublikowany w dniu 13 sierpnia 2008 r.