Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 51/2008

14.08.2008

INFORMACJA ZARZĄDU

Zarząd Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 14 sierpnia 2008 r. został zawarty Aneks do Umowy Inwestycyjnej zawartej w dniu 28 lipca 2008 r. pomiędzy Emitentem a Panami Klaudiuszem Sytkiem i Markiem Kołtunem oraz Spółką Factor Management Team Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "Umowa Inwestycyjna"), o której Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 45/2008 z dnia 29 lipca 2008 r. Na mocy Aneksu do Umowy Inwestycyjnej przystąpił Pan Piotr Osipiuk.