Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 52/2008

19.08.2008

POWOŁANIE KOMITETU AUDYTU W RAMACH STRUKTURY RADY NADZORCZEJ NOBLE BANK S.A.

Zarząd Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2008 r. Rada Nadzorcza Noble Bank S.A. w ramach swojej struktury powołała Komitet Audytu, w skład którego zostali powołani Pan Remigiusz Baliński, Pan Dariusz Niedośpiał oraz Pan Radosław Stefurak.
Tym samym Emitent, stosownie do postanowień w §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że poprzez powołanie Komitetu Audytu oraz powołanie w jego skład członka posiadającego kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów częściowo stosuje zasadę ładu korporacyjnego, o której mowa w części III pkt 7 oraz w całości zasadę ładu korporacyjnego, o której mowa w części III pkt 8 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, przyjętych Uchwałą nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 4 lipca 2007 r.
W zakresie niezależności co najmniej jednego członka w składzie Komitetu Audytu, powyższa zasada nie jest stosowana przez Emitenta, ponieważ nie jest stosowana zasada nr 6 części III "Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych", o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 33/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r.