Getin Noble Bank (GNB)

0.49PLN
-2.00% 10:33

Raport bieżący nr 53/2008

20.08.2008

ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA RAPORTU PÓŁROCZNEGO ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU
 

Zgodnie z §100 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. nr 209 poz 1744) Zarząd Noble Bank S.A. informuje, że raport półroczny za I półrocze 2008 r., którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 4/2008 z dnia 18.01.2008r. na dzień 31 października 2008 r. zostanie opublikowany w dniu 26 sierpnia 2008 r.