Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 55/2008

15.09.2008

EMISJA CERTYFIKATÓW DEPOZYTOWYCH PRZEZ EMITENTA

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. Zarząd Noble Bank S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 15 września 2008 r. dokonał emisji 2 (dwu) letnich certyfikatów depozytowych na kwotę 57.500.000 PLN.

Odsetki od certyfikatów są płatne co 6 (sześć) miesięcy w oparciu o 6M WIBOR plus marża.

Środki pozyskane w ramach programu emisji zostaną przekazane na zwiększenie akcji kredytowej kredytów hipotecznych oraz kredytów zabezpieczonych na aktywach finansowych.