Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 56/2008

18.09.2008

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH NOBLE BANK S.A.

Zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. NR 183, poz. 1538) Zarząd Noble Bank S.A. informuje, że w dniu 18 września 2008 r. otrzymał od Pana Maurycego Kühn - Członka Zarządu Noble Bank S.A., informację o nabyciu przez niego w dniu 17 września 2008r. 6.500 akcji zwykłych na okaziciela Noble Bank S.A., za łączną cenę 48.442,05 PLN.
Nabycie nastąpiło w wyniku transakcji kupna na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (transakcja sesyjna, za pośrednictwem Domu Maklerskiego).