Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 10:08

Raport bieżący nr 59/2008

03.10.2008

USTALENIE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU NOBLE BANK S.A.

Zarząd Noble Bank S.A. informuje, że w dniu 3 października 2008 r. zgodnie z upoważnieniem udzielonym na podstawie § 2 uchwały nr XXI/19/06/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Noble Bank S.A. z dnia 19 czerwca 2008 r., Rada Nadzorcza Noble Bank S.A. ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki. Treść jednolitego tekstu Statutu Noble Bank S.A. w załączeniu.

Statut Noble Bank S.A.