Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 11:10

Raport bieżący nr 50/2009

24.04.2009

ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU

Zgodnie z §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259) Zarząd Noble Bank S.A. informuje, że skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2009 r., którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 14/2009 z dnia 30.01.2009 r. na dzień 15 maja 2009 r. zostanie opublikowany w dniu 29 kwietnia 2009 r.