Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 64/2008

24.10.2008

INFORMACJA ZARZĄDU

W związku z obecną sytuacją na rynkach finansowych Zarząd Noble Bank S.A. ("Emitent") podjął decyzję o przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Noble Bank S.A. ("WZA") wniosku o udzielenie upoważnienia przez WZA na nabycie akcji własnych Emitenta. Zarząd podejmie niezbędne kroki, aby wniosek przedstawiony został na WZA, które zaplanowane będzie na najbliższy możliwy termin.
Jednocześnie Emitent wyjaśnia, że zaplanowane na dzień 13 listopada 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta odbędzie się zgodnie z wcześniej ogłoszonym porządkiem obrad (raport bieżący nr 61/2008 z dnia 13 października 2008 r.).

(Informacja poufna)