Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 10:08

Raport bieżący nr 67/2008

13.11.2008

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY NOBLE BANK S.A.

Zgodnie z art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz.1539 z późn. zm.) Zarząd Noble Bank S.A. informuje, że jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 13 listopada 2008 r. był PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY z siedzibą w Sanoku, który posiadał 163.032 głosy na Walnym Zgromadzeniu, co uprawniało Go do 100% głosów na tym Zgromadzeniu oraz co stanowi 0,076 % ogólnej liczby głosów.