Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 55/2009

03.06.2009

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH NOBLE BANK S.A.

Zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 02 czerwca 2009 r. otrzymał zawiadomienia od Pana Jarosława Augustyniaka – Prezesa Zarządu Emitenta, Pana Maurycego Kühn – Członka Zarządu Emitenta oraz Pana Krzysztofa Rosińskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Remigiusza Balińskiego i Pana Radosława Stefuraka - Członków Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu w okresie od dnia 22 maja 2009 r. do dnia 28 maja 2009 r. przez osobę blisko z nimi związaną w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy – Spółkę Dom Maklerski Polonia NET S.A. z siedzibą w Krakowie ("DM POLONIA NET S.A.") wykonującą czynności animatora Emitenta, następujących transakcji dotyczących akcji zwykłych na okaziciela Emitenta:

- w dniu 25 maja 2009 r. : kupno 3000 akcji za kwotę 11.588,00 zł
- w dniu 25 maja 2009 r. : kupno 2000 akcji za kwotę 7520,00 zł
- w dniu 25 maja 2009 r. : sprzedaż 2000 akcji za kwotę 7580,00 zł
- w dniu 27 maja 2009 r. : sprzedaż 1500 akcji za kwotę 5700,00 zł
- w dniu 27 maja 2009 r. : sprzedaż 1500 akcji za kwotę 5745,00 zł

Transakcje miały miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (transakcje sesyjne zwykłe).

Pan Jarosław Augustyniak pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej DM POLONIA NET S.A., Pan Maurycy Kühn pełni funkcję Prezesa Zarządu DM POLONIA NET S.A., Pan Krzysztof Rosiński pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej DM POLONIA NET S.A., Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej DM POLONIA NET S.A., natomiast Pan Radosław Stefurak pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej DM POLONIA NET S.A.