Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:03

Raport bieżący nr 74/2008

15.12.2008

KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 74/2008 Z DNIA 12 GRUDNIA 2008 R. - REALIZACJA PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH W OKRESIE OD 8 DO 12 GRUDNIA 2008 R. 

Niniejszym raportem Zarząd Noble Bank S.A. koryguje treść raportu bieżącego nr 74/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. w poniższy sposób:
Było:
"Średnia jednostkowa cena nabycia wynosiła 3,69 złotych dla akcji."
Powinno być:
"Średnia jednostkowa cena nabycia wynosiła 3,96 złotych dla akcji."

Korekta wynika z zaistniałej oczywistej omyłki pisarskiej.
Pozostała treść raportu jest prawidłowa i pozostaje bez zmian.