Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 59/2009

18.06.2009

UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NOBLE BANK S.A.

Zgodnie z §38 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259) Zarząd Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść uchwał, podjętych w dniu 18 czerwca 2009r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz treść załączników do tych uchwał.

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Noble Bank S.A.
Załącznik do Uchwały NWZA nr IV/18/06/2009 - Plan połączenia
Załącznik nr 1 do Planu Połączenia
Załącznik nr 2 do Planu Połączenia
Załącznik nr 3 do Planu Połączenia
Załącznik nr 4 do Planu Połączenia