Getin Noble Bank (GNB)

0.49PLN
-2.00% 10:33

Raport bieżący nr 60/2009

19.06.2009

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NOBLE BANK S.A.

Zgodnie z art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz.1539 z późn. zm.) Zarząd Noble Bank S.A. informuje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2009r. byli:

- Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, który posiadał 156.658.666 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 88,33% w liczbie głosów na tym Zgromadzeniu oraz co stanowi 72,8% ogólnej liczby głosów;
- ASK INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Luksemburgu, który posiadał 14.819.840 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 8,36% w liczbie głosów na tym Zgromadzeniu oraz co stanowi 6,89% ogólnej liczby głosów.