Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 61/2009

24.06.2009

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH NOBLE BANK S.A.

Zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 24 czerwca 2009 r. otrzymał zawiadomienia od Pana Jarosława Augustyniaka – Prezesa Zarządu Emitenta, Pana Maurycego Kühn – Członka Zarządu Emitenta oraz Pana Krzysztofa Rosińskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Remigiusza Balińskiego i Pana Radosława Stefuraka - Członków Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu w okresie od dnia 12 czerwca 2009 r. do dnia 18 czerwca 2009 r. przez osobę blisko z nimi związaną w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy – Spółkę Dom Maklerski Polonia NET S.A. z siedzibą w Krakowie ("DM POLONIA NET S.A.") wykonującą czynności animatora Emitenta, następujących transakcji dotyczących akcji zwykłych na okaziciela Emitenta:
- w dniu 17 czerwca 2009 r. : kupno 2000 akcji za cenę 8.020,00 zł
- w dniu 18 czerwca 2009 r. : kupno 1000 akcji za cenę 3.900,00 zł
Transakcje miały miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (transakcje sesyjne zwykłe).

Pan Jarosław Augustyniak pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej DM POLONIA NET S.A., Pan Maurycy Kühn pełni funkcję Prezesa Zarządu DM POLONIA NET S.A., Pan Krzysztof Rosiński pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej DM POLONIA NET S.A., Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej DM POLONIA NET S.A., natomiast Pan Radosław Stefurak pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej DM POLONIA NET S.A.