Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 64/2009

08.07.2009

DECYZJA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK NOBLE BANK S.A. Z GETIN BANK S.A.

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 10/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r. Plan Połączenia Noble Banku S.A. i Getin Banku S.A., Zarząd Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o podjętej przez Komisję Nadzoru Finansowego ("KNF") decyzji, w której KNF wyraził zgodę na połączenie Emitenta ze spółką Getin Bank S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539).