Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 66/2009

15.07.2009

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH NOBLE BANK S.A.

Zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 15 lipca 2009 r. otrzymał zawiadomienia od Pana Jarosława Augustyniaka – Prezesa Zarządu Emitenta, Pana Maurycego Kühn – Członka Zarządu Emitenta oraz Pana Krzysztofa Rosińskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Remigiusza Balińskiego i Pana Radosława Stefuraka - Członków Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu w okresie od dnia 03 lipca 2009 r. do dnia 09 lipca 2009 r. przez osobę blisko z nimi związaną w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy – Spółkę Dom Maklerski Polonia NET S.A. z siedzibą w Krakowie ("DM POLONIA NET S.A.") wykonującą czynności animatora Emitenta, następujących transakcji dotyczących akcji zwykłych na okaziciela Emitenta:

- w dniu 08 lipca 2009 r. : kupno 1 019 akcji za cenę 3.678,59 zł
- w dniu 08 lipca 2009 r. : sprzedaż 19 akcji za cenę 69,92 zł
- w dniu 09 lipca 2009 r. : sprzedaż 500 akcji za cenę 1.845,00 zł
- w dniu 09 lipca 2009 r. : sprzedaż 431 akcji za cenę 1.599,01 zł
- w dniu 09 lipca 2009 r. : sprzedaż 69 akcji za cenę 255,30 zł
Transakcje miały miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (transakcje sesyjne zwykłe).

Pan Jarosław Augustyniak pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej DM POLONIA NET S.A., Pan Maurycy Kühn pełni funkcję Prezesa Zarządu DM POLONIA NET S.A., Pan Krzysztof Rosiński pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej DM POLONIA NET S.A., Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej DM POLONIA NET S.A., natomiast Pan Radosław Stefurak pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej DM POLONIA NET S.A.