Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 68/2009

04.08.2009

INFORMACJA ZARZĄDU

Zarząd Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 04 sierpnia 2009 r. otrzymał od Open Finance S.A. ("Open Finance") – spółki zależnej od Emitenta – informacje o wartości sprzedanych produktów inwestycyjnych za pośrednictwem Open Finance, które udostępnione zostaną do celów publikacji prasowej:

- wartość sprzedanych produktów strukturyzowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia 30 czerwca 2009 r. wyniosła 158 mln złotych, co stanowi ponad 81% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku;
- wartość pozyskanych depozytów w okresie od listopada 2008 r. do końca lipca 2009 r. za pośrednictwem strony internetowej http://www.lokaty.open.pl wyniosła 1,1 miliarda złotych.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539).