Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 10:08

Raport bieżący nr 4/2007

24.05.2007

Przydział Akcji Oferowanych w ofercie publicznej

Zarząd NOBLE Bank S.A. informuje, iż w dniu 24 maja 2007 r. został dokonany przydział Akcji Oferowanych w ofercie publicznej.

W Transzy Instytucjonalnej przydzielono 19.750.000 akcji (w tym 4.750.000 Akcji Serii H oraz 15.000.000 Akcji Sprzedawanych). Przydział w Transzy Instytucjonalnej został dokonany zgodnie ze złożonymi zapisami (bez redukcji zapisów).

W Transzy Indywidualnej przydzielono 4.500.000 Akcji Serii H. Redukcja zapisów w Transzy Indywidualnej wyniosła 92,43%.

W Transzy Pracowniczej przydzielono 3.500.000 Akcji Serii H. Redukcja zapisów w Transzy Pracowniczej wyniosła 34,48%.

W Transzy Kierowanej przydzielono 2.250.000 Akcji Serii H. Przydział w Transzy Kierowanej został dokonany zgodnie ze złożonymi zapisami (bez redukcji zapisów).

Jednocześnie informujemy, że raport przewidziany przez § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, zostanie przekazany w terminie dwóch tygodni od zakończenia subskrypcji.