Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 69/2009/K

13.08.2009

KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 69/2009 Z DNIA 12 SIERPNIA 2009 R. - ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA II KWARTAŁ 2009 ROKU

Niniejszym raportem Zarząd Noble Bank S.A. koryguje treść raportu bieżącego nr 69/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 r. w poniższy sposób:

Było:

ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA II KWARTAŁ 2009 ROKU

Zgodnie z §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259) Zarząd Noble Bank S.A. informuje, że skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2009 r., którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 14/2009 z dnia 30.01.2009 r. na dzień 14 sierpnia 2009 r. zostanie opublikowany w dniu 18 sierpnia 2009 r.

Jest:

ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 R.

Zgodnie z §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259) Zarząd Noble Bank S.A. informuje, że skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2009 r., którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 14/2009 z dnia 30.01.2009 r. na dzień 31 października 2009 r. zostanie opublikowany w dniu 18 sierpnia 2009 r.

Powyższa korekta wynika z zaistniałej oczywistej omyłki pisarskiej.

Jednocześnie Emitent informuje, że w związku z nowym brzmieniem Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259), Emitent nie będzie publikował raportu skonsolidowanego za II kwartał 2009r., natomiast przekaże w dniu 18 sierpnia 2009 r. również raport okresowy za I półrocze 2009 r.


Podstawa prawna: §6 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259).