Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 5/2007

24.05.2007

Złożenie wniosków o dopuszcenie akcji Noble Bank SA do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych SA.

Zarząd Noble Bank SA informuje iż w dniu 24 maja 2007r. został złożony do Giełdy papierów Wartościowych w Warszawie SA wniosek o dopuszczenie następujących akcji do obrotu na rynku podstawowym:
47.292 akcji zwykłych na okaziciela seria A
18 884 akcji zwykłych na okaziciela seria B
9 840 akcji zwykłych na okaziciela seria C
90 646 akcji zwykłych na okaziciela seria D
2 796 akcji zwykłych na okaziciela seria E
8 698 akcji zwykłych na okaziciela seria F
200 000 000 akcji zwykłych na okaziciela seria G
15 000 000 akcji zwykłych na okaziciela seria H

Powyższe akcje o wartości nominalnej 1zł oznaczone są kodem PLNOBLE00017

Jednocześnie Zarząd Noble Bank SA informuje, że w dniu 24 maja 2007r. zostały złożone również wnioski:
1. wniosek o wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym praw do nowych akcji serii H;
2. wniosek o wprowadzenie akcji serii A B C D E F i G do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA na rynku podstawowym;
3. wniosek o dopuszczenie praw do nowych akcji serii H do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych SA na rynku podstawowym.

Podstawa prawna:
par. 9 Regulaminu Giełdy