Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 78/2009

10.09.2009

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NOBLE BANK S.A.

Zgodnie z art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz.1539 z późn. zm.) Zarząd Noble Bank S.A. informuje, że akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 9 września 2009 r. był Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, który posiadał 158.458.666 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 99,13% w liczbie głosów na tym Zgromadzeniu oraz co stanowi 73,64% ogólnej liczby głosów.