Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 79/2009

15.09.2009

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH NOBLE BANK S.A.

Zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 15 września 2009 r. otrzymał zawiadomienia od Pana Jarosława Augustyniaka – Prezesa Zarządu Emitenta, Pana Maurycego Kühn – Członka Zarządu Emitenta oraz Pana Krzysztofa Rosińskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Remigiusza Balińskiego i Pana Radosława Stefuraka - Członków Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu w okresie od dnia 28 sierpnia 2009 r. do dnia 3 września 2009 r. przez osobę blisko z nimi związaną w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy – Spółkę Dom Maklerski Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie ("DM Noble Securities") wykonującą czynności animatora Emitenta, następujących transakcji dotyczących akcji zwykłych na okaziciela Emitenta:

- w dniu 2 września 2009 r. : kupno 1700 akcji za cenę 8.517,00 zł
- w dniu 2 września 2009 r. : sprzedaż 1700 akcji za cenę 8.636,00 zł

Transakcje miały miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (transakcje sesyjne zwykłe).

Pan Jarosław Augustyniak pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej DM Noble Securities., Pan Maurycy Kühn pełni funkcję Prezesa Zarządu DM Noble Securities, Pan Krzysztof Rosiński pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej DM Noble Securities, Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej DM Noble Securities, natomiast Pan Radosław Stefurak pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej DM Noble Securities.