Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 10:08

Raport bieżący nr 80/2009

22.09.2009

TERMIN WAŻNOŚCI ORAZ SPOSÓB I TERMIN UDOSTĘPNIENIA MEMORANDUM INFORMACYJNEGO DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Zarząd Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 9 września 2009 r. nr 77/2009 informuje, że termin ważności Memorandum Informacyjnego Emitenta, upływa z dniem wprowadzenia akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym przy czym, w uzasadnionych przypadkach, Emitent zastrzega sobie możliwość zmiany terminu ważności. Informacja o zmianie terminu ważności zostanie podana w formie raportu bieżącego. Memorandum Informacyjne zostanie opublikowane w dniu 23 września 2009 r. o godzinie 9.00 w wersji elektronicznej na stronie internetowej Emitenta www.noblebank.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie/Akcje Noble Banku na giełdzie" oraz Domu Maklerskiego Noble Securities S.A. www.noblesecurities.pl. Wersję drukowaną Memorandum Informacyjnego zainteresowani inwestorzy będą mogli uzyskać w terminie jego ważności w siedzibie Emitenta przy ul. Domaniewskiej 39b, 02-675 Warszawa oraz w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Noble Securities S.A. w Krakowie, ul. Szpitalna 40 oraz w Warszawie, ul. Domaniewska 39.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 40 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539).