Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 9/2007

28.05.2007

Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych imiennych spółki Noble Bank SA serii A B C D E F G i H

Zarząd Noble Bank SA informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA na podstawie Uchwały nr 338/2007 z dnia 25 maja 2007r. postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym:
1. następujące akcje zwykłe imienne spółki Noble Bank SA o wartości nominalnej 1 zł każda:
a) 47.292 akcji serii A
b) 18.884 akcji serii B
c) 9.840 akcji serii C
d) 90.646 akcji serii D
e) 2.796 akcji serii E
f) 8.698 akcji serii F
g) 200.000.000 akcji serii G
h) 15.000.000 akcji serii H pod warunkiem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki w wyniku emisji tej serii akcji.
2. Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) następuje pod warunkiem zmiany akcji zwykłych imiennych na akcje zwykłe na okaziciela.