Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 81/2009

24.09.2009

INFORMACJA ZARZĄDU

Zarząd Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 24 września 2009 r. otrzymał od Open Finance S.A. ("Open Finance") – spółki zależnej od Emitenta - informacje o wartości sprzedanych produktów finansowych i inwestycyjnych za pośrednictwem Open Finance w miesiącach od stycznia do sierpnia 2009 r., które zostaną udostępnione do celów publikacji prasowej na temat wyników sektora doradców finansowych. Szczegółowe informacje zawiera załączona tabela.

Wyniki Open Finance S.A.