Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 10:08

Raport bieżący nr 10/2007

29.05.2007

Rejestracja akcji Noble Bank SA w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA

Zarząd Noble Bank SA zawiadamia, iż otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA, informujący o tym, iż w dniu 28 maja 2007r. nastąpiła rejestracja 200.178.156 praw do akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oznaczonych kodem PLNOBLE00017.

Podstawa prawna: §34 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych