Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 11:10

Raport bieżący nr 11/2007

29.05.2007

Wprowadzenie do obrotu giełdowego oraz ustalenie daty pierwszego notowania akcji zwykłych Noble Bank SA

Zarząd Noble Bank SA informuje, iż Uchwałą nr 343/2007 z dnia 29 maja 2007r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA postanowił:
1. wprowadzić z dniem 30 maja 2007r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki Noble Bank SA, o wartości nominalnej 1 zł każda, oznaczone przez KDPW SA kodem "PLNOBLE00017":
a. 47.292 akcji serii A
b. 18.884 akcji serii B
c. 9.840 akcji serii C
d. 90.646 akcji serii D
e. 2.796 akcji serii E
f. 8.698 akcji serii F
g. 200.000.000 akcji serii G
2. wprowadzić z dniem 30 maja 2007r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 15.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki Noble Bank SA, o wartości nominalnej 1 zł każda, oznaczone przez KDPW SA kodem "PLNOBLE00025",
3. określić dzień pierwszego notowania papierów wartościowych spółki Noble Bank SA, o których mowa w pkt. 1) i 2) na dzień 30 maja 2007r.;
4. notować akcje spółki Noble Bank SA w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "NOBLEBANK" i oznaczeniem "NBL",
5. notować prawa do akcji spółki Noble Bank SA, o których mowa w pkt. 2 w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "NOBLEBANK-PDA" i oznaczeniem "NBLA"

Podstawa prawna: §34 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.