Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 13/2007

01.06.2007

Zawarcie przez Noble Bank SA Aneksu nr 1 do Umowy lokaty terminowej

Zarząd Noble Bank SA informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informacje dotyczącą zawarcia w dniu 01 czerwca 2007r. Aneksu nr 1 do Umowy Lokaty terminowej zawartej pomiędzy Noble Bank SA a Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Sanoku z dnia 28 maja 2007r.

O zawarciu Umowy Lokaty terminowej Zarząd Noble Bank SA informował w raporcie bieżącym nr 8/2007 z dnia 28 maja 2007r.

Na mocy ww powołanego Aneksu zmieniono termin otwarcia i zamknięcia rachunku lokaty terminowej:
- termin otwarcia: z dnia 01 czerwca 2007r. na dzień 15 czerwca 2007r.
- termin zamknięcia: z dnia 01 czerwca 2009r. na dzień 15 czerwca 2009r.