Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 19/2007

29.06.2007

Rejestracja przez Sąd zmiany kapitału zakładowego Noble Bank SA

Noble Bank SA ("Emitent") zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację, iż w dniu 29 czerwca 2007r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta poprzez emisję 15.000.000 akcji zwykłych imiennych serii H.

Aktualna wysokość kapitału zakładowego wynosi 215.178.156 (słownie: dwieście piętnaście milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt sześć). Struktura kapitału zakładowego Noble Bank SA po rejestracji jego zmiany przedstawia się następująco:

47.292 akcji zwykłych imiennych serii A wartości nominalnej 1,00 złoty każda,
18.884 akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 złoty każda,
9.840 akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 1,00 złoty każda,
90.646 akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 1,00 złoty każda,
2.796 akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 złoty każda,
8.698 akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 1,00 złoty każda,
200.000.000 akcji zwykłych imiennych serii G o wartości nominalnej 1,00 złoty każda,
15.000.000 akcji zwykłych imiennych serii H o wartości nominalnej 1,00 (złoty każda.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego wynosi 215.178.156 głosów.