Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 10:08

Raport bieżacy nr 20/2007

02.07.2007

          
Sprzedaż nieruchomości należącej do Emitenta
 

Zarząd Noble Bank SA informuje, iż w dniu 02 lipca 2007r. zawarł umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Okopowej 1.
Budynek należący do Emitenta został sprzedany za kwotę 11.750.000 PLN.