Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 10:08

Raport bieżący nr 21/2007

09.07.2007

Sprzedaż produktów kredytowych i inwestycyjnych spółki zależnej od Emitenta - Open Finance SA - za I półrocze 2007r

Zarząd Noble Bank SA niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki zależnej - Open Finance SA - informację o wartości sprzedanych za pośrednictwem Open Finance SA produktów kredytowych i inwestycyjnych w I półroczu 2007r.

Sprzedaż produktów kredytowych w Open Finance SA
W okresie 01.01.2007 r. – 30.06.2007 r.: 2,0 mld PLN
W okresie 01.01.2006 r. – 30.06.2006 r.: 1,2 mld PLN
W okresie 01.01.2006 – 31.12.2006 r.: 2,9 mld PLN

Sprzedaż produktów inwestycyjnych w Open Finance SA
W okresie 01.01.2007 r. – 30.06.2007 r.: 443,0 mln PLN
W okresie 01.01.2006 r. – 30.06.2006 r.: 137,9 mln PLN
W okresie 01.01.2006 – 31.12.2006 r.: 300,0 mln PLN

Jednocześnie Zarząd Noble Bank SA informuje, iż skonsolidowany raport półroczny zostanie przekazany przez Emitenta w terminie wskazanym w raporcie bieżącym nr 14/2007 z dnia 19 czerwca 2007r.