Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 86/2009

29.10.2009

ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2009 ROKU

Zgodnie z §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259) Zarząd Noble Bank S.A. informuje, że skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2009 r., którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 14/2009 z dnia 30.01.2009 r. na dzień 16 listopada 2009 r. zostanie opublikowany w dniu 5 listopada 2009 r.