Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 11:10

Raport bieżący nr 88/2009

05.11.2009

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH NOBLE BANK S.A.

Zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 5 listopada 2009 r. otrzymał zawiadomienia od Pana Jarosława Augustyniaka – Prezesa Zarządu Emitenta, Pana Maurycego Kühn – Członka Zarządu Emitenta, Radosława Stefuraka - Członka Zarządu Emitenta, Pana Krzysztofa Rosińskiego – Członka Zarządu Emitenta oraz Pana Remigiusza Balińskiego – Członka Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu w okresie od dnia 23 października 2009 r. do dnia 29 października 2009 r. przez osobę blisko z nimi związaną w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy – Spółkę Dom Maklerski Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie ("DM Noble Securities") wykonującą czynności animatora Emitenta, następujących transakcji dotyczących akcji zwykłych na okaziciela Emitenta:
- w dniu 27 października 2009 r. : kupno 1500 akcji za cenę 7.695,00 zł

Transakcja miała miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (transakcja sesyjna zwykła).

Pan Jarosław Augustyniak pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej DM Noble Securities, Pan Maurycy Kühn pełni funkcję Prezesa Zarządu DM Noble Securities, Pan Krzysztof Rosiński pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej DM Noble Securities, Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej DM Noble Securities, natomiast Pan Radosław Stefurak pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej DM Noble Securities.