Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 90/2009

20.11.2009

INFORMACJA ZARZĄDU

Zarząd Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent") informuje, iż procedura połączenia Emitenta oraz Getin Banku S.A. przebiega zgodnie z planem publikowanym w Raporcie bieżącym nr 59/2009 z dnia 18 czerwca 2009 roku. Jednocześnie Emitent informuje, że złoży wniosek o wprowadzenie Akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej "GPW") niezwłocznie po otrzymaniu postanowienia sądu rejestrowego o rejestracji podwyższenia kapitału poprzez emisję Akcji serii J. Termin notowania Akcji Emisji Połączeniowej na GPW zależy głównie od terminu rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego. Emitent informuje, że wnioskowana do sądu rejestrowego data rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego to 4 stycznia 2010 roku.
Emitent przewiduje, iż obrót Akcjami Emisji Połączeniowej na GPW rozpocznie się w I kwartale 2010 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539).