Getin Noble Bank (GNB)

0.49PLN
-2.00% 10:41

Raport bieżący nr 94/2009

28.12.2009

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH NOBLE BANK S.A.

Zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 28 grudnia 2009 r. otrzymał zawiadomienia od Pana Jarosława Augustyniaka – Prezesa Zarządu Emitenta, Pana Maurycego Kühn – Członka Zarządu Emitenta, Pana Radosława Stefuraka - Członka Zarządu Emitenta, Pana Krzysztofa Rosińskiego – Członka Zarządu Emitenta oraz Pana Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu w okresie od dnia 11 grudnia 2009 r. do dnia 17 grudnia 2009r. przez osobę blisko z nimi związaną w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy – Spółkę Dom Maklerski Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie ("DM Noble Securities"), następujących transakcji dotyczących akcji zwykłych na okaziciela Emitenta:
- w dniu 17 grudnia 2009 r. : sprzedaż 1500 akcji za cenę 7.815,00 zł.

Transakcja miała miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (transakcja sesyjna zwykła).

Pan Jarosław Augustyniak pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej DM Noble Securities, Pan Maurycy Kühn pełni funkcję Prezesa Zarządu DM Noble Securities, Pan Krzysztof Rosiński pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej DM Noble Securities, Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej DM Noble Securities, natomiast Pan Radosław Stefurak pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej DM Noble Securities.