Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 10:08

Raport bieżący nr 23/2007

12.07.2007

Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych

Zgodnie z §100 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Noble Bank SA informuje, iż zmianie ulega termin przekazania raportu za II kwartał 2007r.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2007r.

Raporty kwartalne skonsolidowane:
II kwartał 2007 – 13 sierpnia 2007r.
III kwartał 2007r – 14 listopada 2007r.

Raport za I półrocze 2007r.:
jednostkowy emitenta – 30 września 2007r.
skonsolidowany – 31 października 2007r.