Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 24/2007

16.07.2007

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Noble Bank SA niniejszym informuje, iż w dniu 16 lipca 2007r. Rada Nadzorcza działając zgodnie ze statutem spółki podjęła uchwałę dotyczącą wyboru firmy audytorskiej Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych nr 130, celem zbadania sprawozdania finansowego spółki za 2007r.
Ernst & Young Audit Sp. z o.o. badał sprawozdania spółki za okres zakończony 31 grudnia 2005 r., 31 grudnia 2006r. oraz przegląd półroczny.