Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 26/2007

16.07.2007

Emisja certyfikatów depozytowych przez Emitenta

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2007 z dnia 21 czerwca 2007r. Zarząd Noble Bank SA niniejszym informuje, iż w dniu 16 lipca 2007r. dokonał emisji:
- 3 (trzy) letnich certyfikatów depozytowych na kwotę 270.000.000 PLN
- 5 ( pięcio) letnich certyfikatów depozytowych na kwotę 80.000.000 PLN

Odsetki od certyfikatów są płatne co 3 (trzy) miesiące w oparciu o 3M WIBOR plus marża.

Środki pozyskane w ramach programu emisji zostaną przekazane na zwiększenie akcji kredytowej kredytów hipotecznych oraz kredytów zabezpieczonych na aktywach finansowych.