Getin Noble Bank (GNB)

0.49PLN
-2.00% 10:41

Raport bieżący nr 37/2007

27.07.2007

Odwołanie prokury oddziałowej

Zarząd Noble Bank SA informuję, iż w dniu 26 lipca 2007r. została odwołana prokura udzielona Panu Józefowi Sidorowi.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych §5 ust. 1 pkt. 21.