Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 40/2007

31.08.2007

Zamiana terminu przekazania raportów okresowych za I półrocze 2007r.

Zgodnie z §100 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005r. nr 209 poz. 1744) Noble Bank SA informuje, iż jednostkowy raport emitenta oraz skonsolidowany raport za I półrocze 2007r. których terminy przekazania do publicznej wiadomości zostały wyznaczone na:
- jednostkowy raport emitenta - 30 września 2007r.
- skonsolidowany raport - 31 października 2007r.
(komunikat 14/2007 z dnia 19 czerwca 2007.)

zostaną opublikowane w dniu 04 września 2007r.