Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 41/2007

06.09.2007

Informacja zarządu

Noble Bank SA informuje iż w dniu 05 września 2007r. otrzymał zawiadomienie od ASK Investments SA o podpisaniu w dniu 04 września 2007r. dokumentów dotyczących przekazania wszystkich akcji Noble Bank SA w ilości 15.000.000 szt. należących do ASK Investments SA do trzech spółek:
- A. Nagelkerken Holding BV,
- HP Holding 3 BV,
- International Consultancy Strategy Implementation BV
należących do członków zarządu Noble Bank SA odpowiednio:
- Maurycego Kuhn
- Jarosława Augustyniaka
- Krzysztofa Spyry

Dodatkowo ASK Investments SA poinformował Noble Bank SA, że odrębnym pismem zawiadomi emitenta o formalnym zamknięciu transakcji przekazania akcji, w wyniku których ASK Investments SA przestanie być akcjonariuszem Noble Bank SA.