Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 45/2007

23.10.2007

Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za 3Q 2007

Zgodnie z §100 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005r. nr 209, poz. 1744) Zarząd Noble Bank informuje, iż skonsolidowany raport za 3Q 2007r., którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony na 14 listopada 2007r. zostanie opublikowany w dniu 30 października 2007r.