Getin Noble Bank (GNB)

0.49PLN
-2.00% 10:41

Raport bieżący nr 47/2007

05.11.2007

Informacja zarządu

Zarząd Noble Bank SA (Emitent") informuje, iż w dniu 05 listopada 2007r. doszło do zbycia 6.202 szt. akcji zwykłych imiennych Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA ("Noble Funds TFI SA") serii A należących do Emitenta za łączną cenę 31.010,00 PLN następującym osobom:
a. Panu Mariuszowi Błachut 3.101 szt. akcji o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda;
b. Panu Mariuszowi Staniszewskiemu 3.101 szt. akcji o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda.

Akcje stanowią 6,2% kapitału zakładowego Noble Funds TFI SA i dają prawo do 6,2% głosów na Walnym Zgromadzeniu Noble Funds TFI SA.

W związku z powyższym oraz w związku z komunikatem nr 17/2007 z dnia 29 czerwca 2007r. Zarząd Noble Bank informuje, iż na dzień dzisiejszy posiada 70.028 szt. akcji zwykłych imiennych Noble Funds TFI SA dających prawo do 70% głosów na Walnym Zgromadzeniu Noble Funds TFI SA.