Getin Noble Bank (GNB)

0.61PLN
-3.17% 15:26

Raport bieżący nr 16/2007

21.06.2007

Zatwierdzenie przez KNF Aneksu nr 5 do prospektu Emisyjnego

Zarząd Noble Bank SA informuje,iż w dniu 21 czerwca 2007r.otrzymał informację o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 5 do Prospektu Emisyjnego (decyzja nr DEM/411/135/7/07 z dnia 12 czerwca 2007r.)

Treść Aneksu nr 5