Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 28/2007

17.07.2007

Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Noble Bank SA przesłane przez osobę zobowiązaną

Na postawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Noble Bank SA niniejszym informuje, iż otrzymał w dniu dzisiejszym zawiadomienie o nabyciu 8.000 akcji Noble Bank SA przez Członka Zarządu – Pana Maurycego Kűhn.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączonej tabeli.