Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 30/2007

18.07.2007

Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Noble Bank SA przesłane przez osobę zobowiązaną

Zarząd Noble Bank SA niniejszym informuje, iż otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Henryka Pietraszkiewicza, iż w dniu 16 lipca 2007r. na jego rachunku inwestycyjnym zaksięgowano 20.590 akcji spółki Noble Bank SA.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączonej tabeli.